Når du handler på Telerepair.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den specifikke situation.

Det vil være i følgende rækkefølge:

  1. Reparation af enheden – Her har vi retten til at reparere enheden for samme fejl 3 gange.
  2. Enheden bliver ombyttet hvis samme fejl ikke kan udbedres efter 3 gange
  3. Hvis den ombyttede enhed ikke lever op til forventningerne, og der er problemer med den, har kunden ret til at få pengene tilbage inden for den første måned af købet. Herefter vil det kun være muligt at få ombyttet telefonen til en anden.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Eventuelle fejl eller mangler ved køb eller reparation hos Telerepair.dk skal informeres til os indenfor rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det er kundens pligt at angive og så vidt muligt vise, hvordan fejlen eller manglen opstår.

For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Telerepair har stillet dig i udsigt. Ved reparationer bliver fejlen udbedret i form af en ny reservedel. Returnering af købsbeløbet er normalt IKKE en mulighed ved reklamation. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning eller reparation er en umulighed eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for Telerepair.dk.

OBS! Ved selvforskyldte skader er enheden IKKE dækket af reklamationsretten – dvs.: Ved ødelagt skærm, bagcover, tab, væskeskader og lign.

Download reklamationsformular

Dokumentet printes og sendes til os sammen med enheden.

Reklamationer skal sendes til:
TeleTrading ApS
Fiolstræde 40
1141 København K